Serie 1- Zwaarden en Speren

Zwaarden en Speren:
Na de Academie heb ik een studiereis van een half jaar gemaakt naar Egypte en Israël,
waar ik veel inspiratie uit put. Mijn werk vindt zijn oorsprong in de vele musea,
oude opgravingen en grafinhouden. De zwaarden en speren zijn voor mij stille getuigen,
oersymbolen van een lang vervlogen tijd. Het gevoel van een herbeleving van een tijdperk,
waarin een oorspronkelijkheid heerste die respect afdwingt.
Vormen die er altijd lijken te zijn geweest, die soms oud tegelijk nieuw lijken te zijn.
Ik wil geen agressieve beelden maken; de zwaarden en speren zijn machteloos en
ongevaarlijk geworden, doordat ik ze onder andere vastgebonden, ingepakt en begraven heb.