Serie 2 - Trofeeën

Trofeeën
Horens en veren zijn voor mij oersymbolen, een overblijfsel van een vergane tijd. Oervormen,
die zijn kracht behouden, ook al zijn deze afgevallen of d.m.v geweld gescheiden van het dier.
Van de hoorn bestaan diverse variaties qua vorm, deze boeien mij vooral wat betreft huid en struktuur.
Het zijn voor mij symbolen geworden van onoverwinnelijkheid; een zege teken.
Deze serie objecten vertellen iets over de relatie tussen mens en natuur.
De natuur wordt op diverse terreinen bedreigd door ingrijpen van de mens, deze raakt uitgeput,
de natuurkracht wordt langzamerhand afgebroken. In mijn beelden laat ik de vicieuze cirkel,
zoals deze in de natuur bestaat terug keren d.m.v cirkel, spiegelbeeld.
Bovendien plaats ik deze symbolen op een voetstuk (trappyramide, oblisk).
Mijn inspiratie komt wederom voort uit oude culturen, met name Egypte, waarin dierlijke elementen,
zoals horens en veren etc. een belangrijke plaats innemen.