Serie 3- Zon en maan

Zon en Maan
Inspiratiebron vormt het oud Mexico, waar het dualistische principe overheerst;
licht-donker, dag-nacht en vooral zon en maan, zijn de meest voorkomende tegenstellingen.
De zon en maan werden verafgood in het oude Mexico, als ook door vele andere kulturen.
De zon die alle kulturen overleeft en als ongrijpbare kracht het leven op aarde voedt.
Het mysterie van de maan , die met haar schijngestalte van afnemen en wassen,
als symbool fungeert voor de kringloop en het ritme van leven en dood.