Serie 5-Relatie mens en dier tot zon en maan

Relatie mens en dier tot zon en maan
Het vervolg op “Moondance” is een serie beelden over uitdagingen en uitersten. 
Het gaat nu meer over de relatie mens en dier tot de zon en maan,
een onontkoombare relatie. Het verlangen om de zon en maan te bereiken,
aan te raken, had ik als kind al. Een gevoel van onmetelijke verbondenheid en
universele kracht gaat er vanuit.